Marnixring Leeuwercke Waregem

    Historiek Marnixring I MR Waregem I wie is wie I contact I informatie leden I terug


Georges Leroy prijs
______________

Georges Leroy

Georges Leroyprijs

Editie 2023

prijsuitreiking

Volwassenen

Jongeren

sfeerfoto's

--------------------------

overzicht voorbije Leroyprijzen

facebook

De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft belichaamd.

Historiek

In 1967 kwam een aantal personen bijeen in ”de Kalvaar" te Voorde en vanaf 1968 eveneens te Brussel. Ook in Antwerpen, Gent, Kortrijk ontstond belangstelling. Dit leidde tot de formele stichting van de vereniging zonder winstoogmerk ‘MARNIXRING’ op 3 december 1968. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1969. In het kader van een geactuaIiseerde werking en in functie van de nieuwe vzw-wetgeving van 2 mei 2002, werd op zaterdag 27 september 2003 de ‘Marnixring Internationale Serviceclub vzw’ (MRIS) opgericht waarbij de stichters er zullen over waken dat de verworvenheden uit het verleden zullen worden voortgezet en gevrijwaard. De eerste Algemene Vergadering van deze vzw had plaats in restaurant "de Kalvaar" in Voorde op zaterdag 18 oktober 2003. De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde (Gent).
Marnixring Internationale Serviceclub vzw bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika