Marnixring Leeuwercke Waregem

    Historiek Marnixring I MR Waregem I wie is wie I contact I informatie leden I terug


Georges Leroy prijs
______________

Georges Leroy

Georges Leroyprijs

Editie 2023

prijsuitreiking

Volwassenen

Jongeren

sfeerfoto's

--------------------------

overzicht voorbije Leroyprijzen

facebook

Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen. De Marnixring is de enige serviceclub die als extra dimensie "het koesteren van onze taal en cultuur" in zijn doelstelling heeft toegevoegd. Hierdoor onderscheidt de Marnixring zich van alle andere serviceclubs. De Marnixring situeert zijn activiteiten en projecten in een sociaal-culturele context.

paard

Geschiedenis

Marnixring Leeuwercke werd opgericht in 1975.

Het begon allemaal met dhr Marcel Notebaert, lid van Marnixring Broel uit Kortrijk.
Deze "Kortrijkzaan" had een relatie met actrice Tine Balder, schoonmoeder van Eric Desmet, en hij vroeg aan Eric om een Ring op te starten in Waregem.
Eric wist helemaal niet wat Marnixring betekende en na enige uitleg nam Eric contact met dhr André Depoorter, die op zijn beurt Jozef Amez introduceerde en dan volgden nog Roger Baert en Jan Ballière.
De stichting gebeurde in het lokaal Au Pigeon D'or, restaurant op de markt te Waregem, waar Eric woonde met zijn ouders.
Tine Balder werd jaren later "meter" van onze ring.

De naam "Leeuwercke" = Leeuwerik, staat symbool van de drang om te pogen naar "'t Hoge".
Roger Baert was eigenaar van een stuk bouwgrond in de Jan Bouckaertstraat, waar een houten brugje over de Gaverbeek liep met de naam de Leeuwerckebrug. Vandaar de naam Leeuwercke op voorstel van André Depoorter.

Jan Ballière was de eerste voorzitter en Eric Desmet was protocolmeester.

Realisatie van de doelstellingen

Gedurende al die jaren heeft de ring enorme inspanningen gedaan om de Marnixringdoelstellingen op plaatselijk vlak te realiseren.

De tweejaarlijkse poëziewedstrijd G. Leroy en de samenwerking met de Waregemse Stedelijke Kunstacademie, afdeling podiumkunsten zijn de rode draad die door deze realisaties loopt. Ze bevorderen de ontplooiing van jong Vlaams literair talent.

Door cultuurgerichte projecten te organiseren, die ook een financieel resultaat opleveren, is het de bedoeling om sociale projecten zoals oa. 't Kelderke verder te kunnen blijven ondersteunen.